Działalność

Prowadząc badania systemów SATRO-ECG oraz MMS, Instytut Badań Fizykomedycznych od wielu lat współpracuje ze specjalistami z renomowanych instytucji naukowych i klinicznych, takich jak:

 • Katedra i Zakład Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Katedra Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Katedra i Kliniki Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Zakład Medycyny Nuklearnej Instytutu Kardiologii w Warszawie,
 • Ośrodek Medycyny Nuklearnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
 • Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Warszawie,
 • Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Fakultet Medyczny Uniwersytetu w Witten (Niemcy),
 • Centrum Chorób Serca z Zabrza.

Poza działalnością naukowo-badawczą, Instytut Badań Fizykomedycznych patronuje wydarzeniom promującym zdrowie oraz prowadzi kampanię informacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zagrożeniach cywilizacyjnych i skutecznych metodach terapii domowej.

Wspólnie z dystrybutorami uczestniczymy w projekcie „Drzwi otwarte pod patronatem Instytutu Badań Fizykomedycznych”, są to organizowane w całej Polsce spotkania, mające na celu promocję zdrowia oraz przekazywanie ciekawych informacji o skutecznych metodach uzupełniającej terapii domowej.

Wspieramy także wiele fundacji i inicjatyw społeczno-kulturalnych, jak m.in.:

 • I Międzynarodowy Festiwal Chopinowski „Chopiniada” w Puszczykowie,
 • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z porażeniem mózgowym organizowane przez fundację Niezapominajka Ilony Felicjańskiej,
 • Poszerzanie wiedzy w zakresie fizjoterapii - Konferencja Naukowa „Fizjoterapia-Badania-Edukacja-Praktyka” 2009 zorganizowaną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Fundowanie nagród dla laureatów Okręgowych Olimpiad Fizycznych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
 • Fundacja Rehabilitacji Kardiologicznej, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,
 • VI Europejski Festiwal Filmowy „INTEGRACJA Ty i Ja”, Fundacja Sukces Plan,
 • Fundacja Zdrowie i Kultura w Polsce Arak.