Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, 29.09.2011, pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Międzyzdroje

Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, 29.09.2011, pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Międzyzdroje

Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, 29.09.2011, pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Międzyzdroje

W Międzyzdrojach odbyło się IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej, organizowane przez Katedrę i Zakład Propedeutyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie, Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej przy PTF oraz Komisję ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Udział w sympozjum wzięli również specjaliści Instytutu Badań Fizykomedycznych, w tym prof. IBF Jerzy S. Janicki, który wygłosił dwa wykłady: "Wpływ stałych pól magnetycznych na poprawę przebiegu schorzeń", "Wpływ parametrów stałego niejednorodnego pola magnetycznego na skuteczność terapii". Na sympozjum obecny był również Przewodniczący Rady Naukowej IBF prof. Feliks Jaroszyk, który wygłosił wykład pt. „Wpływ wielkości i czasu działania bodźca magnetycznego na jego skuteczność kliniczną”.