Nawiązanie współpracy naukowej Instytutu z doc. Andrijem Rovenchakiem z Uniwersytetu Lwowskiego, 18-20.09.2011, Poznań

Nawiązanie współpracy naukowej Instytutu z doc. Andrijem Rovenchakiem z Uniwersytetu Lwowskiego, 18-20.09.2011, Poznań

Nawiązanie współpracy naukowej Instytutu z doc. Andrijem Rovenchakiem z Uniwersytetu Lwowskiego, 18-20.09.2011, Poznań

Instytut Badań Fizykomedycznych zaprosił i przyjął  doc. Andrija Rovenchaka z Uniwersytetu Lwowskiego. Podczas spotkań z gościem specjaliści z Instytutu oraz członkowie Rady Naukowej omawiali możliwości współpracy naukowej.

Dyskutowano na temat możliwości zastosowania opracowanych algorytmów przez doc. Rovenchaka do oceny zmian potencjałów elektrokardiologicznych analizowanych za pomocą systemu SATRO EKG.

 

Szczególny nacisk położono na możliwość zastosowania osiągnięć i metod prof. Rovenchaka wykorzystujących algorytmy genetyczne do rozwijania wczesnej diagnostyki nieinwazyjnej serca za pomocą systemu SATRO EKG.