SciTech Europe 2011, 24.11.2011, Bruksela

SciTech Europe 2011, 24.11.2011, Bruksela

SciTech Europe 2011, 24.11.2011, Bruksela

Delegacja Instytutu Badań Fizykomedycznych i firmy Pro-LifeVentures uczestniczyła w konferencji SciTech Europe 2011, organizowanej przez Public Service - organizację zbliżającą sektor prywatny i publiczny w Unii Europejskiej. Wydarzenie miało miejsce w prestiżowym centrum konferencyjnym “The Square” w samym sercu Brukseli.

W ramach wykładów i paneli dyskusyjnych rozmawiano o planach rozwoju badań i innowacji oraz działań podejmowanych w celu lepszej współpracy przedsiębiorców i naukowców. Dyskutowano także o tym, jak stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju nowoczesnych technologii w perspektywie roku 2020.

Podczas konferencji nasze delegacje miały okazję nawiązać wiele kontaktów z przedstawicielami uniwersytetów i przedsiębiorstw działających na Wspólnym Rynku. Wysłuchaliśmy także licznych wykładów i uczestniczyliśmy w panelach dyskusyjnych.