Tytuł "Innowacyjny produkt roku" dla systemu SATRO opracowanym przez prof. IBF Jerzego S. Janickiego

Tytuł "Innowacyjny produkt roku" dla systemu SATRO opracowanym przez prof. IBF Jerzego S. Janickiego

Tytuł "Innowacyjny produkt roku" dla systemu SATRO opracowanym przez prof. IBF Jerzego S. Janickiego

Ogłoszenie wyników ogólnopolskiej edycji konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji - 2009" odbyło się w Warszawie. System SATRO opracowany przez prof. IBF Jerzego S. Janickiego otrzymał główną nagrodę w kategorii "Innowacyjny produkt". Nagrodę  Warto wspomnieć, że zwyciężył również kilka dni wcześniej w edycji regionalnej tego konkursu.

W uroczystej gali wzięli udział przedstawiciele Instytutu Badań Fizykomedycznych, który odebrał wyróżnienie z rąk Prezesa Zarządu Fundacji Innowacji i Rozwoju, pana Krzysztofa Duchnowskiego.

Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajowym i ma charakter otwarty. Jego ideą jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się kilkaset firm, instytucji i gmin.

Mecenasem konkursu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a patronat nad nim objęły m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, Urzędy Marszałkowskie oraz media. Głównym Partnerem Merytorycznym konkursu jest Bank PEKAO S.A.