Uczestnictwo Instytutu na Forum Studentów Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra

Uczestnictwo Instytutu na Forum Studentów Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra

Uczestnictwo Instytutu na Forum Studentów Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra

W Zielonej Górze odbyła się pierwsza edycja „Forum Studentów Nauk o Zdrowiu”. Inicjatorem i organizatorem Forum była Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum odbywało się pod patronatem naukowym:

 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 • Polskiego Stowarzyszenia Naukowego "Zagrożenia Cywilizacyjne a Zdrowie Publiczne".

Natomiast patronat honorowy objęli między innymi:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka,
 • Minister Zdrowia Ewa Kopacz,
 • Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak,
 • Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła,
 • Główny Inspektor Pracy Tadeusz Zając,
 • Wojewoda Lubuski Helena Hatka,
 • Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński,
 • Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki,
 • Rektor Uniwersytetu Medycznego im. A Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Jacek Wysocki,
 • Rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

Forum skierowane było do studentów z całej Polski, w szczególności  studentów zdrowia publicznego, którzy mieli okazję poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowych umiejętności kreatorskich budujących przedsiębiorczość i innowacyjność.

Wykładowcami Forum były osoby o uznanym autorytecie społecznym i naukowym. Na konferencję inaugurującą Forum, która odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zaproszony został między innymi prof. IBF Jerzy S. Janicki, który wygłosił wykład pt. "Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu stałych pól magnetycznych w terapii domowej".