Instytut Badań Fizykomedycznych

Jesteśmy jednostką naukowo-badawczą utworzoną w celu prowadzenia prac badawczych i opracowywania innowacyjnych rozwiązań do komercyjnego użytku. Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie, aktywnie uczestnicząc w rozwoju współczesnej magnetoterapii i elektrokardiologii.

Działalność

Nasze działania koncentrują się w szczególności na zagadnieniach związanych z nieinwazyjną diagnostyką pracy serca oraz terapią stałym polem magnetycznych. Cel ten realizowany jest we współpracy z wybitnymi specjalistami z kardiologii, biofizyki, biochemii, fizjoterapii oraz fizyki z ośrodków klinicznych i uniwersyteckich.

Czytaj więcej

Satro Risk to opracowany przez naszych specjalistów system do wczesnego określania ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej oraz zawału serca.

W wyniku wieloletnich badań i doświadczeń powstały nowoczesne multigradientowe systemy magnetyczne do codziennej terapii.

Jesteśmy liderem wśród placówek naukowo badawczych zajmujących się zastosowaniem medycyny fizykalnej w terapii domowej. W ciągu ostatnich 20 lat opracowaliśmy unikalne metody terapeutyczne, z których skorzystało już ponad 100 000 osób. W naszej Radzie Naukowej zasiadają wybitni specjaliści z czołowych ośrodków naukowych i klinicznych, co gwarantuje wysoką jakość naszych usług. Informacje dotyczące naszej działalności znajdziecie Państwo również na wikipedii oraz portalu Nauka Polska
Nauka Polska

Rada Naukowa

W strukturach Instytutu Badań Fizykomedycznych funkcjonuje Rada Naukowa skupiająca naukowców z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi osiągnięciami, których wiedza przekłada się na wysoki poziom merytoryczny publikacji i jakość opracowywanych rozwiązań.


Prezydium Rady Naukowej IBF


Konferencje i kongresy

Prowadząc badania i rozwijając współczesną elektrokardiologię i magnetoterapię mamy okazję uczestniczyć w licznych kongresach i konferencjach naukowych, zarówno w Polsce jak i za granicą, gdzie prezentujemy wyniki badań i referaty dotyczące naszej pracy.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa - 24 października 2015 roku

  Z okazji 20-lecia działalności Instytutu Badań Fizykomedycznych w Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-jubileuszowa. Tematyka obejmowała zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem chorób cywilizacyjnych, zastosowaniem nowoczesnych technik w medycynie oraz metod fizykalnych w zwalczaniu…

0 komentarzy

Międzynarodowy Kongress Elektrokardiologii, Timisoara - Rumunia, 2013

Delegacja z Instytutu Badań Fizykomedycznych została zaproszona na XV Międzynarodowy Kongres Elektrokardiologii ISHNE (The International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology), który odbywał się w Timisoarze w Rumunii. Tematem przewodnim zjazdu były innowacyjne techniki badań serca metodą Holtera i EKG…

0 komentarzy

Wykład prof. zw dr hab. Leszka Kubisza

MagneticUnit na Sympozjum w Cluj-Nepoca w Rumunii. W dniach 27-29 września 2012 roku odbyło się sympozjum naukowe poświęcone perspektywom rozwoju rolnictwa w nowym tysiącleciu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez University of Natural Recourcse and Applied Life Sciences (Austria) oraz University od Liege (Belgia)…

0 komentarzy

Wystąpienie V-ce Przewodniczącego Rady Naukowej prof. Aleksandra Sieronia podczas ISEF 2011 Madera, 1-3.09.2012, Portugalia

W Funchal na Maderze w Portugalii odbyło się 15 Międzynarodowe Sympozjum Zastosowań Pól Elektromagnetycznych w Mechatronice, Elektrotechnice i Elektronice (ISEF 2011 - 15th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering). Czynny udział w obradach wziął V-ce…

0 komentarzy

Wywiad z prof. IBF Jerzym S. Janickim, 18.01.2012, Polska

Prof. IBF Jerzy S. Janicki, twórca stosowanego w naszych produktach systemu stałego pola magnetycznego został ponownie poproszony o udzielenie wywiadu dla prestiżowego magazynu VIP. Treść wywiadu ukazała się w dziale "Perły medycyny", w pierwszym tegorocznym wydaniu kwartalnika. Pytania dotyczyły projektu…

0 komentarzy

Książki i publikacje

Wyniki prac dotyczących rozwiązań opracowanych w Instytucie przedstawiane są na konferencjach i kongresach naukowych. Były one również przedmiotem wielu badań naukowych i klinicznych, których wyniki są publikowane w czasopismach medycznych oraz podręcznikach dla studentów medycyny. Poniżej prezentujemy kilka wybranych pozycji.
Loading Images
wpif2_loading
Multigradientowe Systemy Magnetyczne - wyniki badań, opinie, analizy naukowe
Systemy Magnetic Forte Wszystko co powinieneś wiedzieć o multigradientowych systemach magnetycznych
Zastosowanie stałych pól magnetycznych w terapii
Zastosowanie stałego pola magnetycznego w terapii
Physical basis of SATRO – a new method for analysis of the cardiac muscle depolarisation
Biofizyka a medycyna