Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Medycyna Fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii", 15-16.10.2010, Piła

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Medycyna Fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii", 15-16.10.2010, Piła

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Medycyna Fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii", 15-16.10.2010, Piła

Przedstawiciele medycyny fizykalnej, fizjoterapii i fizykodiagnostyki z Polski i zagranicy, a także absolwenci kierunku Fizjoterapia wzięli udział w I Międzynarodowym Sympozjum Naukowym "Medycyna Fizykalna w Nowoczesnej Fizjoterapii", które odbyło się  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Organizatorem Sympozjum był Zakład Fizjoterapii Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Pile, Polskie Towarzystwo Biofizyczne oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Komitet Naukowy Sympozjum składał się z następujących wybitnych osobistości świata nauki:

 • prof. zw. dr hab. Feliks Jaroszyk -przewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Sieroń - wiceprzewodniczący
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Opałko - wiceprzewodnicząca
 • prof. zw. dr hab. Teresa  Matthews- Brzozowska
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Kabsch
 • prof. zw. dr hab. Edward Hojan
 • prof. zw. dr hab. Janusz Paluszak
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Samborski
 • prof. zw. dr hab.  Zbigniew  Śliwiński
 • prof. dr hab. Grzegorz Cieślar
 • prof. dr hab. Ewa Skrodzka
 • prof. dr hab. Jerzy Wiciak
 • prof. dr hab. Maria Iskra
 • prof. dr hab. Leszek Kubisz
 • prof. dr hab. Paweł Sobczyński
 • prof. dr hab. Anna Straburzyńska -Lupa
 • prof. dr hab. Ewa Żekanowska
 • doc. dr hab. Dariusz Kwolek

Specjaliści z Instytutu zostali zaproszeni do czynnego uczestnictwa w obradach Sympozjum. Prof. IBF Jerzy S. Janicki wygłosił dwa wykłady związane z tematyką fizjoterapii: „Magnetoterapia stałym gradientowym polem magnetycznym”, „Zastosowanie niejednorodnych pól magnetycznych w fizjoterapii”.

Na stoisku Instytutu prezentowany był  system SATRO-EKG. Dzięki dużemu zainteresowaniu powstała również możliwość wykonania badania metodą SATRO, z której skorzystało kilkadziesiąt osób. Instytut otrzymał wyróżnienie w kategorii „nowoczesne metody rehabilitacji z wykorzystaniem magnetycznych pól gradientowych” za wyroby opracowane w Instytucie.