Sympozjum "Biofizyka a medycyna", 15.09.2011, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań

Sympozjum "Biofizyka a medycyna", 15.09.2011, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań

Sympozjum "Biofizyka a medycyna", 15.09.2011, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań

W Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się sympozjum „Biofizyka a Medycyna 2011” organizowane przez Katedrę i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Okazją dla sympozjum był jubileusz 70-lecia urodzin i 47-lecia pracy naukowej Przewodniczącego Rady Naukowej IBF prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliksa Jaroszyka. Na czynny udział w sympozjum zaproszeni zostali przedstawiciele wład uczelni, wybitni specjaliści z całej Polski i przyjaciele. Delegacja z Instytutu Badań Fizykomedycznych wraz z prof. IBF Jerzym S. Janickim także uczestniczyła w tym wydarzeniu.