Wykład prof. zw dr hab. Leszka Kubisza

Wykład prof. zw dr hab. Leszka Kubisza

Wykład prof. zw dr hab. Leszka Kubisza

MagneticUnit na Sympozjum w Cluj-Nepoca w Rumunii.

W dniach 27-29 września 2012 roku odbyło się sympozjum naukowe poświęcone perspektywom rozwoju rolnictwa w nowym tysiącleciu.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez University of Natural Recourcse and Applied Life Sciences (Austria) oraz University od Liege (Belgia) i odbyło się w mieście Cluj-Napoca w Rumunii.

Komitet naukowy sympozjum zaakceptował dwie oryginalne prace zgłoszone przez naukowców z Katedry i Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego z Poznania oraz Instytutu Badań Fizykomedycznych.

Podczas wykładów kierownik wspomnianej katedry prof. zw. dr hab. Leszek Kubisz przedstawił wyniki badań oraz możliwości zastosowania opracowanych w Instytucie Badań Fizykomedycznych systemów MagneticUnit do zmiany właściwości wody oraz ich wpływu na kiełkowanie nasion i rozwój roślin.
Poniżej przedstawiamy tytuły prac zaprezentowanych na sympozjum, których wyniki spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem międzynarodowych specjalistów i naukowców:

1. Leszek Kubisz, Roman Hołubowicz, Marlena Gauza, Dorota Hojan-Jezierska; Biophysical aspecta of constant magnetic field effects on seeds germination and plants development.
2. Jerzy Janicki, Leszek Kubisz, Roman Hołubowicz, Feliks Jaroszyk, Marlena Gauza, Dorota Hojan-Jezierska; Magnetically conditioned water in plant irrigation theoretical background and practical solution.