Wystąpienie V-ce Przewodniczącego Rady Naukowej prof. Aleksandra Sieronia podczas ISEF 2011 Madera, 1-3.09.2012, Portugalia

Wystąpienie V-ce Przewodniczącego Rady Naukowej prof. Aleksandra Sieronia podczas ISEF 2011 Madera, 1-3.09.2012, Portugalia

Wystąpienie V-ce Przewodniczącego Rady Naukowej prof. Aleksandra Sieronia podczas ISEF 2011 Madera, 1-3.09.2012, Portugalia

W Funchal na Maderze w Portugalii odbyło się 15 Międzynarodowe Sympozjum Zastosowań Pól Elektromagnetycznych w Mechatronice, Elektrotechnice i Elektronice (ISEF 2011 - 15th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering).

Czynny udział w obradach wziął V-ce Przewodniczący Rady Naukowej  prof. Aleksander Sieroń, który wygłosił wykłady na temat zastosowania pól magnetycznych w medycynie. Konferencja odbywa się cyklicznie co dwa lata i obejmuje szerokie spektrum tematów. Stanowi doskonałą okazję dla inżynierów, naukowców i badaczy z całego świata, aby omówić stan techniki w dziedzinie informatyki, modelowania, symulacji i pomiarów pól elektromagnetycznych.

Link do strony z Sympozjum: LINK