Wywiad z prof. IBF Jerzym S. Janickim, 18.01.2012, Polska

Wywiad z prof. IBF Jerzym S. Janickim, 18.01.2012, Polska

Wywiad z prof. IBF Jerzym S. Janickim, 18.01.2012, Polska

Prof. IBF Jerzy S. Janicki, twórca stosowanego w naszych produktach systemu stałego pola magnetycznego został ponownie poproszony o udzielenie wywiadu dla prestiżowego magazynu VIP. Treść wywiadu ukazała się w dziale "Perły medycyny", w pierwszym tegorocznym wydaniu kwartalnika. Pytania dotyczyły projektu SATRO i działań podejmowanych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.